Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrz aMiasta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” oraz tresc decyzji

2017-06-27 13:26:05
Informacja o wyznaczeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nowego terminu załatwienia sprawy zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju.”

2017-04-21 10:20:52
informacja o wyznaczeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nowego terminu załatwienia sprawy zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju.”

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

 

 

informuje, iż pismem z dnia 22.03.2017 r. znak: WOOŚ.4242.69.2016.AMK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju.” Nowy wybaczony termin to 13.04.2017 r.

 

2017-03-28 09:05:52
Inforacja Burmistrza Miasta Swieradów-Zdrój dot opini Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu w pzredmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju.”

2016-10-07 10:12:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Swieradów-Zdrój w sprawie wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju.”

2016-10-04 09:08:41
Informacja Burmistrza Miasta o opinie regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pzredsięzięcia p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju”

2016-08-24 08:38:01
Informacja o wydaniu decyzji ustalajacej środowiskowe uwarunkowania realaicjiinwestycji

Burmistrz Miasta informuje, iz w dniu 01.08.2016 r. decyzja nr 2 znak: GNiZP.604.3.2016 ustaił srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji pn."

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Cheif wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej  w Świeradowie-Zdroju, na terenie działek nr 4/1, 4/2, am. 1, Obr 5, 93, Obr 0013 Orłowice.

decyzja w zał.

2016-08-01 09:53:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Swieradów-Zdój w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie ostatecznej decyzji Nr 1 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 01.07.2016 r. znak: GNiZP.604.3.2016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia .

2016-08-01 08:16:04
Informacja Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój o wpływie wniosku w sprawie zmiany decyzji Nr 1 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 01.07.2016 r. znak: GNiZP.604.3.2016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

Burmistrz Maista Świeradów-Zdój informuje że w dniu 01.08.2016 r. wpłynoł wniosek Amelux Wioleta Nowacka – Daniłów, ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec działającej z upoważnienia i na rzecz Gminy Świeradów-Zdrój wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 1 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 01.07.2016 r. znak: GNiZP.604.3.2016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia p.n.

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju”

przy ul. Nadbrzeżnej, Zaułek, Kopernika, Myśliwskiej, Chopina, Kościuszki, Głowackiego, Leśnej, Kilińskiego, Kruczej, Wilczej, Mokrej, Krętej, Kolejowej, Dworcowej, Lipowej, Sosnowej, 11 Listopada, Bocznej, Dolnej, Grunwaldzkiej, Wiejskiej, Żwirki i Wigury.

Zmiana dotyczy objęcia decyzją  rozbudowy sieci wodociągowej, wykonaniu dodatkowych odcinków sieci.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w szczególności w rejonie ulic: Nadbrzeżna, ul. Zaułek, ul. Kopernika,   ul. Myśliwska, ul. Chopina, ul. Kościuszki, ul. Głowackiego, ul. Leśna, ul. Kilińskiego, ul. Krucza, ul. Wilcza, ul. Mokra, ul. Kręta, ul. Kolejowa, ul. Dworcowa, ul. Lipowa, ul. Sosnowa, ul. 11 Listopada, ul. Boczna, ul. Dolna,  ul. Grunwaldzka,  ul. Wiejska,  ul. Żwirki i Wigury. Działki nr:

Dz. nr 4, 32, 33/251 (Obr. 0004, Am-12)

Dz. nr 39, 40, 41(Obr. 0004, Am-8)

Dz. nr  4/1, (Obr. 0005, Am-1)

Dz. nr  1, 4/1, 42, 43, 46, 41, 45, 2/251, 47/1, 47/2, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 83, 28, 29, 84 (Obr. 0005, Am-2)

Dz. nr  37/1, 35, 30, 14, 13, 3, 51, 47, 37/2, 46, 39, 32, 4, 12, 15, 52, 16/2, 29, 26, 36 (Obr. 0005, Am-3)

Dz. nr  85, 84, 3/6, 73/2, 72/1, 71/1, 67/1, 73/1, 81/9, 81/10, 82, 83/3, 81/7 (Obr. 0005, Am-4)

Dz. nr  1, 54/5, 54/4, 51, 52, 62, 63, 43/1, 43/2, 43/6, 45, 31, 32, 33, 57/4, 57/6, 14, 16, 17, 23, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20/1, 20/2, 22/1 (Obr. 0005, Am-5)

Dz. nr  1, 9, 13, 30/213, 18, 16/213, 23, 8/2 (Obr. 0005, Am-6)

Dz. nr 9/12, 10, 11/1, 14, 15/1, 50, 44, 43, 45, 48, 46, 41, 1/1, 52/286, 52/6, 52/7, 47, 51, 52/8, 42, 49, 54/286, 55/286 (Obr. 0006, Am-5)

Dz. nr7, 6, 8, 49/213, 17, 16, 15, 20, 21, 23, 10, 32, 3, 4, 24/3, 24/4, 24/1, 26, 1, 27, 2, 28 (Obr. 0006, Am-6)

Dz. nr  1/1, 1/2, 11, 14/2, 14/3, 33/1, 15, 7, 9, 8, 6, 2/2, 4, 2/3, 5/2 (Obr. 0006, Am-7)

Dz. nr  14, 12. 9/8, 9/7, 9/6, 18, 15, 16/2, 17/2 (Obr. 0006, Am-2)

Dz. nr  3/12, 6, 7 (Obr. 0006, Am-4)

Dz. nr  2, 3, 4 (Obr. 0006, Am-10)

Dz. nr  12, 31/211, 14 (Obr. 0006, Am-11)

Dz. nr   57, 33, 34, 35, 36, 49/1, 49/2, 50, 51, 47, 41/2, 41/1, 44, 45, 46, 22, 56, 38/3, 21/3, 21/5 (Obr. 0006, Am-13)

Dz. nr  48, 20, 21, 22, 28 (Obr. 0006, Am-14)

Dz. nr 1, 2, 3, 6, 26, 27, 28, 33, 31/1, 31/3, 31/4, 31/5, 32, 26 (Obr. 0006, Am-15)

Dz. nr  29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 21, 9, 31, 28, 4, 13, 27 (Obr. 0006, Am-17) 

Dz. nr  15, 20/267, 21, 22/267, 6,  3/5, 3/6, 3/2, 3/3, 5, 8, 23/267, 24/267 (Obr. 0006, Am-16)

 

2016-08-01 08:13:04
Informacja o wpłynieciu opini Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu na temat braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecol-Cheif wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju na terenie działek nr 4/1, 4/2, am. 1, Obr 5, 93, Obr 0013 Orłowice.

2016-07-11 10:06:49