Zgłoszenie wykreślenia z ewid.dział.gosp. - text 

 
Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
 

Wymagane dokumenty:
1. Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Opłaty: Brak.
 
Termin załatwienia sprawy:
  • Niezwłocznie.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Referat USC i Spraw Obywatelskich

ul. 11-go Listopada 35, parter, pok. 1f 
w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30.
tel. 757816344

  

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić organ ewidencyjny w ciągu 14 dni o zaprzestaniu działalności gospodarczej.
2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:
a) Zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
b) Prawomocnego orzeczenia zakazującego osobie fizycznej prowadzenia działalności objętej wpisem
c) Wpisania do rejestru przedsiebiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przdsiebiorców
d) zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy
3. Organ ewidencyjny doręcza przedsiębiorcy decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie.

Podstawa prawna:
art. 7 e, f, g ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:
 

Załączniki

wniosek_o_wpis_do_EDG_zmiana,zawieszenie,wznowienie,zaprzestanie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 42k Format: .pdf Pobierz

wniosek_EDG-RD_cd.wykonywania_DG.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.48k Format: .pdf Pobierz

wniosek_EDG-RB_informacja_o_rachunkach_bankowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 29.29k Format: .pdf Pobierz

wniosek_EDG-MW_dodatkowe_miejsce_wykonywania_DG.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.76k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 549
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Monika Hajny-Daszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Żyłkiewicz
Czas wytworzenia: 2007-03-27 10:26:58
Czas publikacji: 2007-03-27 10:26:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak