Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
„Usuwanie skutków powodzi z 2010 i 2011 roku poprzez realizację niżej wymienionych zadań: „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Myśliwska w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+150) [powódź sierpień 2010 r.]”, „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Żwirki i Wigury w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+382) [powódź sierpień 2010 r.]”, „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Dojazdowa w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+270) [powódź sierpień 2011 r.]”

2015-11-02 12:26:29
„Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku poprzez realizację niżej wymienionego zadania: „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Rolnicza w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+500) [powódź sierpień 2010 r.]”

2015-09-04 12:53:28
„Usuwanie skutków powodzi z 2011 roku poprzez realizację niżej wymienionego zadania: „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Strażacka w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+640) [powódź sierpień 2011 r.]”

2015-09-04 12:12:30
„Usuwanie skutków powodzi z 2011 i 2013 roku poprzez realizację niżej wymienionych zadań: „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Izerska w Świeradowie-Zdroju – etap I (km 0+000 – 0+750) [powódź czerwiec 2013 r.]” „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Prusa w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+235) [powódź sierpień 2011 r.]” „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Zacisze w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 1+340) [powódź sierpień 2011 r.]”

2015-04-17 13:49:34
Ponowny przetarg na zadanie pn.: „Przebudowa ujęcia wody pitnej ,,Bronka Czecha” oraz budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju”

 
2015-03-12 11:52:39
„Przebudowa ujęcia wody pitnej ,,Bronka Czecha” oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju”

 
2015-01-26 09:11:11