Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - nabór wniosków o dofinansowanie 

 
 

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, informuje, iż w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie przez Gminę

Miejską Świeradów-Zdrój
 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3

Gospodarka niskoemisyjna działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”

przeprowadzamy ankietyzację mającą na celu określenie zainteresowania montażem instalacji fotowoltaicznej (ankieta dotyczy

budynków jednorodzinnych).

Osoba która zdecyduje się na montaż instalacji zobowiązana będzie do pokrycia wkładu własnego dotyczącego całkowitych

kosztów montażu instalacji w wysokości min. 15% oraz do utrzymania instalacji w okresie trwałości projektu wynoszącym 5 lat

od zakończenia całej inwestycji w ujęciu Gminy

 

Ankiety należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój w terminie do dnia 2 grudnia 2016 r.

 

Załączniki

Ankieta.rtf

Data: 2016-11-24 13:16:38 Rozmiar: 1.2M Format: .rtf Pobierz

Liczba odwiedzin : 718
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Anna Mazurek
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Mazurek
Czas wytworzenia: 2016-11-24 13:03:05
Czas publikacji: 2016-11-24 13:16:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak