Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 6 w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

2019-02-13 08:58:07
Zarządzenie nr 5

2019-02-13 08:57:48
Zarządzenie nr 4 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

2019-02-06 09:32:15
Zarządzenie nr 3 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności - postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę

2019-01-31 09:50:19
Zarządzenie nr 2 w sprawie zatwierdzenia łącznego planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019

2019-01-28 09:42:44
Zarządzenie nr 1 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej - egzamin końcowy kończący służbę przygotowawczą w UM Świeradów - Zdrój

2019-01-28 09:41:08