Wodociągi 

 

 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
 

  Podstawa prawna:

 

  • art. 24 c ust. 2 w związku z art. 27 a ust. 3 pkt 2) i 27 c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.),

  • decyzja Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 08 maja 2018 roku nr WR.RET.070.71.2018.PK

 

 

Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 10 czerwca 2021 r.

(w złotych, netto):

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

Taryfa obowiązująca*

Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Taryfa w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Taryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

  1. wszyscy odbiorcy usług:

  2. stała opłata abonamentowa:

4,05 zł/m3

4,57 zł/ odb./m-c*

4,05 zł/m3

4,57 zł/ odb./m-c

4,10 zł/m3

4,57 zł/ odb./m-c

4,10 zł/m3

4,57 zł/ odb./m-c

Za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

Taryfa obowiązująca

Taryfa w okresie od 11.06.2018 do 10.06.2019

Taryfa w okresie od 11.06.2019 do 10.06.2020

Taryfa w okresie od 11.06.2020 do 10.06.2021

  1. wszyscy odbiorcy usług:

4,56 zł/m3

4,56 zł/m3

4,60 zł/m3

4,60 zł/m3

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia.


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Załączniki

Decyzja WR.RET.070.71.2018.PK.pdf

Data: 2018-05-30 11:23:08 Rozmiar: 1.35M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1424
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Jurczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Jurczak
Czas wytworzenia: 2010-09-24 09:38:35
Czas publikacji: 2018-05-30 14:42:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak