Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta dot zatwierdzenia podziału nieruchomości przy ul. Korczaka 7 (Dz 42/3, am. 10, Obr 4)

2018-10-26 08:12:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta dot zgromadzenia całości materiału dowodowego w sprawie podziału nieruchomości przy ul. Korczaka 7 (Dz 42/3, am. 10, Obr 4)

2018-09-25 13:24:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta dot zaopiniowania projektu podziału nieruchomości przy ul. Korczaka 7 (Dz 42/3, am. 10, Obr 4)

2018-07-09 11:34:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postepowania dot podziału geodezyjnego ul. Korczaka 7

2018-06-20 08:38:34
Projekt miejscowego planu zagospdarowania pzrestrzennego masita wraz z załacznikai wyłozony do wglądu publicznego

2018-05-23 12:27:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o strategicznej ocenie oddziaływania na srodowisko

2018-05-15 12:21:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o pzretargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa włąsności nieruchomości. Działki nr 60/5, 59/2, 61 am. 3 obręb 4 o powierzchni 1,0960 ha ul. Zakopiańska

2018-05-04 10:29:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o pzretargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa włąsności nieruchomości. Działki nr 6/2, 5, 4, 7/2, 3, 2, am. 3 obręb 2 o powierzchni 4,3243 ha, ul. Zacisze

2018-05-04 09:33:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o pzretargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa włąsności nieruchomości. Działki nr 7, 8, 9 am. 1 obręb 6 o powierzchni 1,2798 ha ul. Dąbrowskiego

2018-05-04 09:30:24
Informacja Burmistrza Miasta Świeradów-Zdój o uzogdnieniu przez RDOŚ warunków reazlacji pzredsięwzięcia p.n. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju.” oraz o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie

2017-05-30 10:24:30