Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyznaczeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nowego terminu załatwienia sprawy zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju.”

2017-04-21 10:20:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój.

2017-04-07 07:49:56
informacja o wyznaczeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nowego terminu załatwienia sprawy zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju.”

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

 

 

informuje, iż pismem z dnia 22.03.2017 r. znak: WOOŚ.4242.69.2016.AMK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju.” Nowy wybaczony termin to 13.04.2017 r.

 

2017-03-28 09:05:52
Informacja Burmistrza Maista Świeradow-Zdój o wływie wniosku w sprawie sutalenia środowskowych uwarunkowań realizacji pzredsięwzięcia

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

 

 

informuje, iż w dniu 16.03.2017 r. do Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju wpłynął wniosek

Nadleśnictwa Świeradów P.G.L. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja dwóch zapór przeciwrumowiskowych, dwóch kaskad i dwóch przepustów na cieku "Czarny Potok" w Leśnictwie Czerniawa

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ewid. 1/258, 2/257, 36/256 w miejscowości Świeradów Zdrój, gmina Świeradów Zdrój oraz 257/1 i 2582 Obręb Izera Gmina Mirsk.

W zał. dokumentacja w sprawie.

Dokumentacja jest także dostępna w biurze nr 2 w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój.

2017-03-23 13:30:09
Informacja Burmistrza Maista Świeradow-Zdój o wływie wniosku w sprawie sutalenia środowskowych uwarunkowań realizacji pzredsięwzięcia

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

 

 

informuje, iż w dniu 10.02.2017 r. do Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju wpłynął wniosek

Nadleśnictwa Świeradów P.G.L. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja dwóch zapór przeciwrumowiskowych, dwóch kaskad i dwóch przepustów na cieku "Czarny Potok" w Leśnictwie Czerniawa na działkach nr ewid. 1/258, 2/257, 36/256 w miejscowości Świeradów Zdrój, gmina Świeradów Zdrój”

Dokumentacja w sprawie jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój (w zał.) oraz w biurze nr 2 w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój

2017-02-13 09:49:24
Nabór do komisji konkursowych 2017

2017-01-17 11:09:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wydaniu postanowienia w s. dopuszczenia Organizacji Stowarzyszenie Pracowna na rzecz Wszystkich Istot do postepowania na prawach strony

2016-10-25 10:31:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na Środowisko w postępowaniu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju” oraz o możliwości zapoznania sie z aktami sprawy pzred wydaniem decyzji

2016-09-02 13:51:18
informacja o postanowieniu PPIS w Lubaniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na Środowisko w postępowaniu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju”

2016-09-02 13:49:35
Informacja RDOŚ we Wrocłąwiu o pzredłużeniu terminu załatwienia sprawy dt. postepowania w spr. ustalenia srodowiskowych uwarunkowań realizacji pzredsięwzięcia p.n. "Przebudowa i rozbudowa istniejacej oczyszczalni scieków Ecol-Cheif" wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju"

2016-06-24 13:03:37