Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postepowania dot podziału geodezyjnego ul. Korczaka 7

2018-06-20 08:38:34
Projekt miejscowego planu zagospdarowania pzrestrzennego masita wraz z załacznikai wyłozony do wglądu publicznego

2018-05-23 12:27:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o strategicznej ocenie oddziaływania na srodowisko

2018-05-15 12:21:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o pzretargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa włąsności nieruchomości. Działki nr 60/5, 59/2, 61 am. 3 obręb 4 o powierzchni 1,0960 ha ul. Zakopiańska

2018-05-04 10:29:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o pzretargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa włąsności nieruchomości. Działki nr 6/2, 5, 4, 7/2, 3, 2, am. 3 obręb 2 o powierzchni 4,3243 ha, ul. Zacisze

2018-05-04 09:33:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o pzretargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa włąsności nieruchomości. Działki nr 7, 8, 9 am. 1 obręb 6 o powierzchni 1,2798 ha ul. Dąbrowskiego

2018-05-04 09:30:24
Informacja Burmistrza Miasta Świeradów-Zdój o uzogdnieniu przez RDOŚ warunków reazlacji pzredsięwzięcia p.n. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju.” oraz o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie

2017-05-30 10:24:30
Infrmacja o przedłuzeniu przez RDOŚ terminu załatwienia sprawy zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju.”

2017-05-22 11:40:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój.

2017-04-07 07:49:56
Informacja Burmistrza Maista Świeradow-Zdój o wływie wniosku w sprawie sutalenia środowskowych uwarunkowań realizacji pzredsięwzięcia

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

 

 

informuje, iż w dniu 16.03.2017 r. do Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju wpłynął wniosek

Nadleśnictwa Świeradów P.G.L. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja dwóch zapór przeciwrumowiskowych, dwóch kaskad i dwóch przepustów na cieku "Czarny Potok" w Leśnictwie Czerniawa

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ewid. 1/258, 2/257, 36/256 w miejscowości Świeradów Zdrój, gmina Świeradów Zdrój oraz 257/1 i 2582 Obręb Izera Gmina Mirsk.

W zał. dokumentacja w sprawie.

Dokumentacja jest także dostępna w biurze nr 2 w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój.

2017-03-23 13:30:09