Wykaz organizacja z terenu Świeradowa-Zdroju 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Wiedzy o Ekologii i Rozwoju Kultury Fizycznej Świeradów-Zdrój
ul. Źródlana 7, 59-850 Świeradów-Zdrój
Prezes Zarządu Jakub Sojka
stowarzyszenie.swieradow@wp.pl
 
TKKF Ognisko „Kwisa”
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 59-850 Świeradów-Zdrój
tel. kontaktowy +48 691 121 197
Prezes Piotr Chowański 
http://tkkfkwisa.futbolowo.pl/tkkfkwisa 
 
Towarzystwo Przyjaciół Świeradowa-Zdroju
ul. Piłsudskiego 15, 59-850 Świeradów-Zdrój
tel. +48 75 78 16 817
Prezes Zbigniew Szereniuk
(brak aktywnych członków)
 
Towarzystwo Kultury Sudeckiej „SUDETORIA”
ul. Moniuszki 4, 59-850 Świeradów-Zdrój
tel. +48 75 78 17 441
Prezes Andrzej Szymalski
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Zarząd Koła Miejskiego w Jeleniej Górze
(nie funkcjonuje na terenie miasta)
 
Związek Sybiraków w Świeradowie-Zdroju
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15, 59-850 Świeradów-Zdrój
Prezes Eugenia Kudera
Dyżury: środa godz. 10.00 - 12.00, 
tel. +48 75 78 17 562
 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze
Zarząd Koła nr 6 w Świeradowie-Zdroju
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15, 59-850 Świeradów-Zdrój
Przewodnicząca Irena Kojpasz, tel. +48 607 978 178
Dyżury: czwartek godz. 10.00 - 12.00,  
tel. +48 75 78 17 562
 
 
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Świeradów-Czerniawa 
(organizacja pożytku publicznego)
ul. Sanatoryjna 3, 59-850 Świeradów-Zdrój
Prezes Małgorzata Gettner
ul. Sanatoryjna 3, 59-850 Świeradów–Zdrój
tel. +48 75 78 16 379 w godz. 8.00 -15.00
fax +48 75 78 45 665
 
 
Ochotnicza Straż Pożarna (Stowarzyszenie)
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15, 59-850 Świeradów-Zdrój
Prezes Tadeusz Baka tel. +48 512 243 887 
e-mail: t.baka@swieradowzdroj.pl
 
Izerokarkonoski Klub Auto Retro (Stowarzyszenie)
ul. Źródlana 3b, 59-850 Świeradów-Zdrój
Prezes: Zbigniew Szereniuk
tel: 664 433 983
https://www.facebook.com/IzerskiKlubAutoRetro/timeline
Członek zwyczajny Polskiego Związku Motorowego 
 
 
Uczniowski Klub Sportowy działający 
przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 
59-850 Świeradów-Zdrój
Prezes: Jacek Siemiński
47 1020 2124 0000 8302 0091 7153
 
Uczniowski Klub Sportowy działający przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Świeradowie – Zdroju
ul. Sanatoryjna 3
59-850 Świeradów-Zdrój
Prezes: Anna Sołtys
28 1020 2124 0000 8602 0091 8318
 
Fundacja POMBA
ul. Sanatoryjna 2, 59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 517 752 328 lub 781 995 054
info@pomba.pl
pomba.pl
Prezes: Michał Jurewicz
 
Stowarzyszenie Eurochestries LOWER SILESIA
ul. 11 Listopada 35, 
59-850 Świeradów-Zdrój
Prezes Zarządu - Bogdan Makal
 
Izerskie Stowarzyszenie Leczenia Osteoporozy i Rehabilitacji 
Narządu Ruchu
ul. Piłsudskiego 33/22
59-850 Świeradów-Zdrój
Prezes: Bohdan Łasisz
 
Cogito Ergo Sun - Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży
ul. J. Dąbrowskiego 4
59-850 Świeradów-Zdrój
Przewodnicząca: Josefa De Andreas Galvan
 
Fundacja "Problem - ALNAR"
ul. Korczaka 6B/9
59-850 Świeradów-Zdrój
Prezes: Andrzej Nogal
 
Izerskie Stowarzyszenie "Aktywni Razem" w Świeradowie-Zdroju
ul. Dworcowa 1
59-850 Świeradów-Zdrój
Prezes Zarządu: Donata Sienkiewicz - tel. 723 484 584 
Skarbnik Zarządu: Marianna Marek - tel.    734 197 465
email : donata.sienkiewicz@gmail.com 
 


Liczba odwiedzin : 776
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Diana Słupska
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Hajny-Daszko
Czas wytworzenia: 2016-04-18 12:54:10
Czas publikacji: 2019-01-15 13:03:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak