Podstawy prawne działania samorządu 

 

Podstawy prawne działania samorządu  

 • Rozdział VII Konstytucji RP
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
 • Statut Gminy
 • Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzebmieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców
 •  


  Liczba odwiedzin : 573
  Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
  Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Chmielowiec
  Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwia Błaszczyk
  Czas wytworzenia: 2007-04-12 13:42:37
  Czas publikacji: 2007-04-12 13:42:37
  Data przeniesienia do archiwum: Brak