Statut Urzędu Miasta 

 
 Statut Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój

o następującej treści:

§1

  1. Jednostka budżetowa pod nazwą Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, zwana dalej „Urzędem” działa na podstawie Statutu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Główna siedziba Urzędu mieści się w Świeradowie-Zdroju przy ul. 11-go Listopada 35.
  3. Obszarem działania Urzędu jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój.

§ 2

Przedmiotem działalności podstawowej Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój w zakresie wykonywania uchwał Rady Miasta Świeradów-Zdrój i zadań Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, określonych przepisami prawa.

§3

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadanyprzez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój w drodze zarządzenia.

§4

Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych i rozlicza się z budżetem Gminy w następujących działach i rozdziałach:

1) dział 010 rozdział 01030,

2) dział 400 rozdział 40001, 40002, 40095,

3) dział 600 rozdział 60014,60016,60078,

4) dział 630 rozdział 63003,63095,

5) dział 700 rozdział 70001,70005,70095,

6) dział 710 rozdział 71004,71035,71095,

7) dział 750 rozdział 75011,75022,75023,75075,75095,

8) dział 751 rozdział 75101,

9) dział 752 rozdział 75212,

10) dział 754 rozdział 75404,75412,75414,75415,75495,75421,

11) dział 756 rozdział 75601,75615,75616,75618,75621,75647,

12) dział 757 rozdział 75702,

13) dział 758 rozdział 75801,75807, 75818,75831,

14) dział 801 rozdział 80113, 80146,

15) dział 851 rozdział 85153, 85154,85195,

16) dział 854 rozdział 85415,

17) dział 900 rozdział 90001,90003,90004,90015,90095,

18) dział 921 rozdział 92105,92116,92195,

19) dział 926 rozdział 92601,92605,92695.

§5

  1. Urząd jest pracodawcą, w rozumieniu przepisów prawa pracy, dla osób w nimzatrudnionych. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracywykonuje Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój.
  2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy nadany przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój w drodze zarządzenia.
 
 

Załączniki

Statut Urzędu Miasta

Data: Brak danych Rozmiar: 46.15k Format: .pdf Pobierz

uchwała zmieniająca Statut - 2010 r.

Data: Brak danych Rozmiar: 62.53k Format: .pdf Pobierz

uchwała zmieniająca Statut - 2009 r.

Data: Brak danych Rozmiar: 63.86k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 866
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Monika Hajny-Daszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwia Błaszczyk
Czas wytworzenia: 2011-01-17 10:49:58
Czas publikacji: 2011-01-17 10:49:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak