Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

2018-05-16 13:34:40
Osiągane przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój poziomy recyklingu poszczególnych frakcji odpadów komunalnych

 
2013-09-04 08:34:29
Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

 
2013-09-04 08:32:54
Uprawnione podmioty mogące świadczyć usługę zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

 
2013-09-04 08:30:03
Odpady komunalne - zmiana systemu gospodarowania

 
2013-03-13 11:56:23