Dane adresowe urzędu 

 

 

BURMISTRZ MIASTA

Roland Marciniak

pokój 1d - parter

tel. 75 78 16 119

e-mail: r.marciniak@swieradowzdroj.pl

SEKRETARIAT BURMISTRZA MIASTA

sprawy administracyjne, sekretariat

Krystyna Kisiel

pokój 1d - parter

tel. 75 78 16 489, 75 78 16 585

e-mail: um@swieradowzdroj.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY, GOSPODARKI MIEJSKIEJ I INWESTYCJI

Kierownik referatu, Sekretarz Gminy

Eugeniusz Grabas

pokój 22 - II p.

tel. 75 78 17 071, tel kom. 515 069 318

e-mail: e.grabas@swieradowzdroj.pl

Wspólnoty mieszkaniowe, remonty mieszkań

Władysław Rzeźnik

pokój 21 b - II p.

tel. 75 78 16 324

e-mail: w.rzeznik@swieradowzdroj.pl

Inwestycje i remonty

Anna Mazurek

pokój 21 c - II p.

tel. 75 78 16 471

e-mail: a.mazurek@swieradowzdroj.pl

Infrastruktura komunalna, Kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej

Mariusz Pysz

pokój 21d - II p.

tel. 75 78 16 970

e-mail: m.pysz@swieradowzdroj.pl

Drogownictwo

Wojciech Cielecki

pokój 21 d - II p.

tel. 75 78 16 970

e-mail: w.cielecki@swieradowzdroj.pl

Inwestycje i fundusze unijne

Monika Hajny-Daszko

pokój 21 d - II p.

tel. 75 78 16 970

e-mail: m.hajny-daszko@swieradowzdroj.pl

Zamówienia publiczne

Monika Sautycz

pokój 14 - I p.

tel. 75 78 16 471

e-mail: zp@swieradowzdroj.pl

REFERAT ADMINISTRACYJNY

Kierownik referatu, Biuro Rady Miasta

Diana Timoftiewicz-Żak

pokój 32 - III p.

tel. 75 78 17 666

e-mail: d.timoftiewicz-zak@swieradowzdroj.pl

Oświata, Sprawy organizacyjne

Jolanta Bobak

pokój 24 c - II p.

tel. 75 78 17 668

e-mail: j.bobak@swieradowzdroj.pl

Kadry Urzędu Miasta i Oświaty

Małgorzata Milichiewicz

pokój 3 - parter

tel. 75 78 17 092
e-mail: m.milichiewicz@swieradowzdroj.pl

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI ODPADAMI

 

Kierownik referatu, wodociągi i kanalizacja

Izabela Jurczak

pokój 21 a - II p.

tel. 75 78 16 343

e-mail: i.jurczak@swieradowzdroj.pl

Ochrona środowiska

Kamila Jednorowska-Męcina

pokój 21 a - II p.

tel. 75 78 16 343

e-mail: k.jednorowska-mecina@swieradowzdroj.pl

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Marcin Rosołek

pokój 21 a - II p.

tel. 75 78 16 343
e-mail: m.rosolek@swieradowzdroj.pl

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zagospodarowanie przestrzenne

Rafał May

pokój 24 c a - II p.

tel. 75 78 17 297, 78 17 668

e-mail: r.may@swieradowzdroj.pl

REFERAT USC i SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik referatu, działalność gospodarcza

Joanna Szczekulska

pokój 1f - parter

tel. 75 78 16 344

e-mail: j.szczekulska@swieradowzdroj.pl

Dowody osobiste, meldunki, koncesje na alkohol, z-ca kierownika USC

Halina Stettner

pokój 1f - parter

tel. 75 78 16 929

e-mail: h.stettner@swieradowzdroj.pl

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy, kierownik referatu

Iwona Kosmala

pokój 1 - parter

tel. 75 78 16 234

e-mail: i.kosmala@swieradowzdroj.pl

Finanse i podatki,

z-ca Skarbnika Gminy

Anna Leśniak

pokój 1 c - parter

tel. 75 78 16 452

e-mail: a.lesniak@swieradowzdroj.pl

Wymiar podatku i opłat lokalnych

Katarzyna Matelska

pokój 1 c - parter

tel. 75 78 16 452

e-mail: k.matelska@swieradowzdroj.pl

Wymiar podatku i opłat lokalnych

Katarzyna Barczyszyn

pokój 1 b - parter

tel. 75 78 16 659

e-mail: k.barczyszyn@swieradowzdroj.pl

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne, woda i ścieki

Jowita Worotnicka

pokój 1 b - parter

tel. 75 78 16 659

e-mail: j.worotnicka@swieradowzdroj.pl

Księgowość odpadów komunalnych

Joanna Leszczyńska

pokój 1 b - parter

tel. 75 78 16 659

e-mail: j.leszczynska@swieradowzdroj.pl

Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

Katarzyna Duda

pokój 2 - parter

tel. 75 78 16 896

e-mail: k.duda@swieradowzdroj.pl

Księgowość budżetowa

Ewelina Ostrowska-May

pokój 2 - parter

tel. 75 78 16 896

e-mail: e.ostrowska-may@swieradowzdroj.pl

Księgowość oświaty

Magda Buczko

pokój 2 - parter

tel. 75 78 16 896

e-mail: m.buczko@swieradowzdroj.pl

Księgowość oświaty

Marta Rejman-Sergiejczuk

pokój 2 - parter

tel. 75 78 16 896

e-mail: m.rejman-sergiejczuk@swieradowzdroj.pl

REFERAT PROMOCJI GMINY, TURYSTYKI, KULTURY i SPORTU

Kierownik referatu

Dorota Marek

pokój 23

tel. 75 71 36 483

e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl

Turystyka, kultura, sport

 

pokój 24b

tel. 75 71 36 482

e-mail: it@swieradowzdroj.pl

Informatyk

Tomasz Chmielowiec

pokój 24b

tel. 75 71 36 482

e-mail: admin@swieradowzdroj.pl

Centrum Edukacji Ekologicznej Natrura 2000 IZERSKA ŁĄKA

Monika Chwaszcz

Izerska Łąka

tel. 75 617 14 42

e-mail: izerskalaka@swieradowzdroj.pl

CZARCI MŁYN

Kinga Miakienko

Czarci Młyn

tel. 75 78 45 325

e-mail: czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA P.POŻ.

Obrona cywilna, ochrona p. poż.,

Zarządzanie kryzysowe,

Kierownik Kancelarii Tajnej

Tadeusz Baka

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15, przyziemie

tel. 75 78 16 841

tel./fax 75 78 16 155

e-mail: t.baka@swieradowzdroj.pl

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 5183
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Monika Hajny-Daszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Hajny-Daszko
Czas wytworzenia: 2011-02-15 08:18:28
Czas publikacji: 2018-03-09 10:47:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak