Dane adresowe urzędu 

 
 

BURMISTRZ MIASTA

Roland Marciniak

pokój 1d - parter

tel. 75 78 16 119

e-mail: r.marciniak@swieradowzdroj.pl

SEKRETARIAT BURMISTRZA MIASTA

sprawy administracyjne, sekretariat

Krystyna Kisiel

pokój 1d - parter

tel. 75 78 16 489, 75 78 16 585

e-mail: um@swieradowzdroj.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY, GOSPODARKI MIEJSKIEJ I INWESTYCJI (OGMI)

Kierownik referatu, Sekretarz Gminy

Eugeniusz Grabas

pokój 22 - II p.

tel. 75 78 17 071, tel kom. 515 069 318

e-mail: e.grabas@swieradowzdroj.pl

Wspólnoty mieszkaniowe, remonty mieszkań

Władysław Rzeźnik

pokój 21 b - II p.

tel. 75 78 16 324

e-mail: w.rzeznik@swieradowzdroj.pl

Inwestycje i remonty

Anna Mazurek

pokój 21 c - II p.

tel. 75 78 16 471

e-mail: a.mazurek@swieradowzdroj.pl

Infrastruktura komunalna, Kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej

Mariusz Pysz

pokój 21d - II p.

tel. 75 78 16 970

e-mail: m.pysz@swieradowzdroj.pl

Drogownictwo

Wojciech Cielecki

pokój 21 d - II p.

tel. 75 78 16 970

e-mail: w.cielecki@swieradowzdroj.pl

Inwestycje i fundusze unijne

Monika Hajny-Daszko

pokój 21 d - II p.

tel. 75 78 16 970

e-mail: m.hajny-daszko@swieradowzdroj.pl

Zamówienia publiczne

Monika Sautycz

pokój 14 - I p.

tel. 75 78 16 471

e-mail: zp@swieradowzdroj.pl

REFERAT ADMINISTRACYJNY (AR)

Kierownik referatu, Biuro Rady Miasta

Diana Timoftiewicz-Żak

pokój 32 - III p.

tel. 75 78 17 666

e-mail: d.timoftiewicz-zak@swieradowzdroj.pl

Oświata, Sprawy organizacyjne

Jolanta Bobak

pokój 24 c - II p.

tel. 75 78 17 668

e-mail: j.bobak@swieradowzdroj.pl

Kadry Urzędu Miasta i Oświaty

Małgorzata Milichiewicz

pokój 3 - parter

tel. 75 78 17 092
e-mail: m.milichiewicz@swieradowzdroj.pl

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI ODPADAMI (OŚGO)

 

Kierownik referatu, wodociągi i kanalizacja

Izabela Jurczak

pokój 21 a - II p.

tel. 75 78 16 343

e-mail: i.jurczak@swieradowzdroj.pl

Ochrona środowiska

Kamila Jednorowska-Męcina

pokój 21 a - II p.

tel. 75 78 16 343

e-mail: k.jednorowska-mecina@swieradowzdroj.pl

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Marcin Rosołek

pokój 21 a - II p.

tel. 75 78 16 343
e-mail: m.rosolek@swieradowzdroj.pl

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GNiZP)

Zagospodarowanie przestrzenne

Rafał May

pokój 24 c a - II p.

tel. 75 78 17 297

e-mail: r.may@swieradowzdroj.pl

REFERAT USC i SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik referatu, działalność gospodarcza

Joanna Szczekulska

pokój 1f - parter

tel. 75 78 16 344

e-mail: j.szczekulska@swieradowzdroj.pl

Dowody osobiste, meldunki, koncesje na alkohol, z-ca kierownika USC

Halina Stettner

pokój 1f - parter

tel. 75 78 16 929

e-mail: h.stettner@swieradowzdroj.pl

REFERAT FINANSOWY (RF)

Skarbnik Gminy, kierownik referatu

Iwona Kosmala

pokój 1 - parter

tel. 75 78 16 234

e-mail: i.kosmala@swieradowzdroj.pl

Finanse i podatki,

z-ca Skarbnika Gminy

Anna Leśniak

pokój 1 c - parter

tel. 75 78 16 452

e-mail: a.lesniak@swieradowzdroj.pl

Wymiar podatku i opłat lokalnych

Beata Korowaj,

Katarzyna Matelska,

pokój 1 c - parter

tel. 75 78 16 452

e-mail: b.korowaj@swieradowzdroj.pl

e-mail: k.matelska@swieradowzdroj.pl

Wymiar podatku i opłat lokalnych

Katarzyna Barczyszyn

pokój 1 b - parter

tel. 75 78 16 659

e-mail: k.barczyszyn@swieradowzdroj.pl

Czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne, woda i ścieki

Jowita Worotnicka

pokój 1 b - parter

tel. 75 78 16 659

e-mail: j.worotnicka@swieradowzdroj.pl

Księgowość odpadów komunalnych

Joanna Leszczyńska

pokój 1 b - parter

tel. 75 78 16 659

e-mail: j.leszczynska@swieradowzdroj.pl

Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

Katarzyna Duda

pokój 2 - parter

tel. 75 78 16 896

e-mail: k.duda@swieradowzdroj.pl

Księgowość budżetowa

Ewelina Ostrowska-May

pokój 2 - parter

tel. 75 78 16 896

e-mail: e.ostrowska-may@swieradowzdroj.pl

Księgowość oświaty

Magda Buczko

pokój 2 - parter

tel. 75 78 16 896

e-mail: m.buczko@swieradowzdroj.pl

Księgowość oświaty

Marta Rejman-Sergiejczuk

pokój 2 - parter

tel. 75 78 16 896

e-mail: m.rejman-sergiejczuk@swieradowzdroj.pl

REFERAT PROMOCJI GMINY, TURYSTYKI, KULTURY i SPORTU (PGTKiS)

Kierownik referatu

Dorota Marek

pokój 23

tel. 75 71 36 483

e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl

Turystyka, kultura, sport

Diana Słupska 

pokój 24b

tel. 75 71 36 482

e-mail: it@swieradowzdroj.pl

Informatyk

Tomasz Chmielowiec

pokój 24b

tel. 75 71 36 482

e-mail: admin@swieradowzdroj.pl

Centrum Edukacji Ekologicznej Natrura 2000 IZERSKA ŁĄKA

Monika Chwaszcz

Izerska Łąka

tel. 75 617 14 42

e-mail: izerskalaka@swieradowzdroj.pl

CZARCI MŁYN

Kinga Miakienko

Czarci Młyn

tel. 75 78 45 325

e-mail: czarcimlyn@swieradowzdroj.pl

OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA P.POŻ. (OC)

Obrona cywilna, ochrona p. poż.,

Zarządzanie kryzysowe,

Kierownik Kancelarii Tajnej

Tadeusz Baka

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15, przyziemie

tel. 75 78 16 841

tel./fax 75 78 16 155

e-mail: t.baka@swieradowzdroj.pl

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 7642
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Chmielowiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Marek
Czas wytworzenia: 2011-02-15 08:18:28
Czas publikacji: 2018-06-14 14:03:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak