Ewidencje i Rejestry ogólnodostępne 

 

Ewidencje i Rejestry ogólnodostepne  

1. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

 1. Rejestr dzierżaw- udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8
 2. Rejestr zbytych gruntów niezabudowanych-udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8
 3. Rejestr gruntów zabudowanych- udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8
 4. Rejestr gospodarstw domowych-udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8
 5. Rejestr gospodarstw rolnych-udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8
 6. Rejestr użytkowników wieczystych-udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8
 7. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy-udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8b
 8. Rejestr decyzji olokalizacji celu publicznego-udostępniony telefonicznie lub do wglądu - pok nr 8b.

2.Referat Organizacyjny

 1. Analizy oceny skarg i wniosków- udostępniony telefonicznie lub do wglądu w pok nr 5
 2. Rejestr skarg, wnioskówi interwencji (Centralny Rejestr Skarg) ? udostępniany telefonicznie lub do wglądu pok nr 5.
 3. Kontrole jednostek podległych przeprowadzone przez organy gminy- dane udostępniane na wniosek
 4. Kontrole wewnętrzne -dane udostępniane na wniosek
 5. Kontrole zewnętrzne jednostek podległych -dane udostępniane na wniosek
 6. Kontrole zewnętrzne własnej jednostki - dane udostępniane na wniosek
 7. Plany kontroli,inspekcji i lustracji- dane udostępniane na wniosek
 8. Współdziałanie z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości-dane udostępniane na wniosek
 9. Rejestr zamówień publicznych- udostępniany telefonicznie lub do wglądu w pok nr 3.
 10. Rejestr umów-udostępniany telefonicznie lub do wglądu w pok nr 3.
 11. Rejestr zleceń -udostępniany telefonicznie lub do wglądu w pok nr 3.
 12. Ewidencja zarządzeń Burmistrza Miasta ? udostępniany telefonicznie lub do wglądu w pok nr 2.
 13. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Burmistrza Miasta -udostępniany telefonicznie lub do wglądu w pok nr 2.
 14. Rejestr uchwał Rady Miasta -udostępniany telefonicznie lub do wglądu w pok nr 2.
 15. Rejestr aktów prawa miejscowego- udostępniany telefonicznie lub do wglądu pok nr 2.

3.Referat Promocji Gminy, Sportu, Kultury i Turystyki.

 1. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.
 2. Rejestr instytucji kultury.
 3. Wykaz kart ewidencyjnych obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi na terenie Gminy Świeradów-Zdrój.

4.Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 1. Rejestr psów.
 2. Badania, analizy i ocena jakości środowiska.
 3. Orzecznictwo administracyjne w zakresie szkodliwości dla środowiska.
 4. Odpady niebezpieczne.
 5. Odpady inne niż niebezpieczne.
 6. Akcje sanitarno-porządkowe.
 7. Oświetlenie ulic.
 8. Nadzór i kontrola inwestycji w zakresie ochrony środowiska.
 9. Eksploatacja ujęć wody i wodociągów.
 10. Nadzór nad organizacją dróg.
 11. Zarządzanie siecią dróg.
 12. Utrzymanie dróg, mostów i przejazdów.
 13. Wycinka drzew i krzewów.
 14. Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

5. Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Przeciwpożarowa

 1. Rejestr wydanych kart drogowych i sprzętu dla OSP.
 2. Rejestr wydanych zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej.


Wszelkie dane wynikające z postępowania podatkowego są objęte tajemnicą skarbową ? art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Informacja zawierająca dane statystyczne dotyczące złożonych oświadczeń (na wniosek).

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 


Liczba odwiedzin : 920
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Chmielowiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwia Błaszczyk
Czas wytworzenia: 2007-03-26 20:13:10
Czas publikacji: 2007-03-26 20:13:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak