Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Harmonogram Wrzesień

2018-09-05 10:03:12
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - PSZOK

2016-12-06 10:35:18
Stawki opłaty za odpady komunalne - Uchwała

2016-12-06 10:09:50
Uchwała Nr XXIX/149/2016 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

2016-12-06 09:46:15
Uchwała Nr XXIX/150/2016 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

2016-12-06 09:44:54
Uchwała Nr XXIX/148/2016 w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2016-12-06 09:40:52
Uchwała Nr XXIX/151/2016 w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

2016-12-06 09:39:48
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Świeradów Zdrój

2016-12-06 09:30:58