Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenia

 
2011-02-24 08:30:49
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody w dniu 5 lutego 2013 r.

 
2013-02-05 12:58:29
Nabór do komisji konkursowych

 
2013-12-16 14:42:34
Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój

W załączeniu informacja  o przeprowadzeniu inwentaryzacji azbestu i wyrobów azbestowych naa terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
2014-10-31 08:42:35
ANKIETA O ZASADNOŚCI ADAPTACJI BUDYNKU STAREGO DWORCA NA CENTRUM MUZEALNO-KULTURALNE W ŚWIERADOWIE

2016-01-18 15:41:49
Nabór do komisji konkursowych 2016

2016-02-08 15:10:27
Informacja o wpłynięciu wniosku o ustalenie srodowiskwych uwarunkowan realzaicji pzredsięwzięcia

Burmistrz Miasta informuje, iz w dniu 18.05.2016 wpłynoł wniosek o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realzacji przedsiewzięcia polegajacego na przebudowie i rozudowie oczyszczalni scieków Ekolo_chil przy ul. Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju

2016-05-19 08:49:32
Informacja regionalnego Dyrektora OChrony Środiwiska we Wrocąłwiu o przedłużeniu terminu załątwienia sprawy dot decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla rozbudowy sieci kanalziacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju

2016-05-25 10:18:07
Informacja RDOŚ we Wrocłąwiu o pzredłużeniu terminu załatwienia sprawy dt. postepowania w spr. ustalenia srodowiskowych uwarunkowań realizacji pzredsięwzięcia p.n. "Przebudowa i rozbudowa istniejacej oczyszczalni scieków Ecol-Cheif" wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju"

2016-06-24 13:03:37
informacja o postanowieniu PPIS w Lubaniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na Środowisko w postępowaniu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju”

2016-09-02 13:49:35