Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świeradów-Zdrój ponownie wyłozony do wglądu publicznego

2019-01-03 07:47:34
Projekt miejscowego planu zagospdarowania pzrestrzennego masita wraz z załacznikai wyłozony do wglądu publicznego

2018-05-23 12:27:04
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody w dniu 5 lutego 2013 r.

 
2013-02-05 12:58:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o pzretargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa włąsności nieruchomości. Działki nr 6/2, 5, 4, 7/2, 3, 2, am. 3 obręb 2 o powierzchni 4,3243 ha, ul. Zacisze

2018-05-04 09:33:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o pzretargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa włąsności nieruchomości. Działki nr 7, 8, 9 am. 1 obręb 6 o powierzchni 1,2798 ha ul. Dąbrowskiego

2018-05-04 09:30:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o pzretargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa włąsności nieruchomości. Działki nr 60/5, 59/2, 61 am. 3 obręb 4 o powierzchni 1,0960 ha ul. Zakopiańska

2018-05-04 10:29:25
Ogłoszenia

 
2011-02-24 08:30:49
Obwieszczenie Burmsitrza Miasta o ponownym wyłożeniu do wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego

2018-12-18 08:56:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na Środowisko w postępowaniu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju” oraz o możliwości zapoznania sie z aktami sprawy pzred wydaniem decyzji

2016-09-02 13:51:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o strategicznej ocenie oddziaływania na srodowisko

2018-05-15 12:21:07