Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-21 12:41:21 2017 rok / Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta w dniu 18.09.2017 r. Diana Timoftiewicz-Żak Publikacja artykułu
2017-09-21 12:38:20 2017 rok / Projekty Uchwał na sesję Rady Miasta w dniu 27.09.2017 r. Diana Timoftiewicz-Żak Publikacja artykułu
2017-09-21 12:36:05 2017 rok / Projekty uchwał na sesję Rady Miasta w dniu 18.09.2017 r. Diana Timoftiewicz-Żak Publikacja artykułu
2017-09-20 12:34:28 Współpraca z miastem / Konsultacje społeczne Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2018 Monika Hajny-Daszko Edycja artykułu
2017-09-20 12:33:10 Współpraca z miastem / Konsultacje społeczne Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2018 Monika Hajny-Daszko Edycja artykułu
2017-09-20 12:05:17 Współpraca z miastem / Konsultacje społeczne Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2018 Monika Hajny-Daszko Edycja artykułu
2017-09-20 12:02:24 Współpraca z miastem / Konsultacje społeczne Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2018 Monika Hajny-Daszko Publikacja artykułu
2017-09-18 15:09:50 Usługi i dostawy / Dostawa 3. autobusów komunikacji miejskiej, niskopodłogowych dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój Mariusz Pysz Edycja artykułu
2017-09-18 10:55:34 Skarbnik / Kierownictwo Urzędu - Skarbnik Monika Hajny-Daszko Edycja artykułu
2017-09-18 08:56:54 Usługi i dostawy / „Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie prac integracyjnych i migracji danych” w ramach projektu pn. Rozwój systemów informatycznych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości E-usług publicznych realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne (E-usługi i otwarte zasoby publiczne). Matelska Katarzyna Edycja artykułu