Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-25 11:33:48 Do 30 tyś EURO / Powtórne postępowanie na zadanie pn.: Materiały promocyjne drukowane w ramach projektu „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne” Monika Sautycz Edycja artykułu
2018-06-25 11:33:18 Do 30 tyś EURO / Materiały promocyjne drukowane w ramach projektu „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne” Monika Sautycz Edycja artykułu
2018-06-25 11:28:05 Do 30 tyś EURO / Materiały promocyjne drukowane w ramach projektu „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne” Monika Sautycz Edycja artykułu
2018-06-25 11:14:42 Ogłoszenia Rady Miasta / Ogłoszenia o sesjach Diana Timoftiewicz-Żak Edycja artykułu
2018-06-25 11:10:43 2018 rok / Projekty uchwał na sesję Rady Miasta w dniu 27.06.2018 r. Diana Timoftiewicz-Żak Publikacja artykułu
2018-06-21 15:09:55 Do 30 tyś EURO / Realizację (koncepcję, produkcję i montaż) filmu promocyjnego dot. projektu „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne” Monika Sautycz Edycja artykułu
2018-06-20 08:38:34 Ogłoszenia / Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wszczęciu postepowania dot podziału geodezyjnego ul. Korczaka 7 Rafał May Publikacja artykułu
2018-06-20 07:52:38 Do 30 tyś EURO / Realizację (koncepcję, produkcję i montaż) filmu promocyjnego dot. projektu „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne” Monika Sautycz Edycja artykułu
2018-06-19 08:20:56 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia / Informacja Burmistrza Miasta o wykazie nieruchomości przenaczonej do wydzierżąwienie bezprzetargowym częśc dzałki nr 1/14, am. 5, Obr 3 ul. Rolnicza Rafał May Publikacja artykułu
2018-06-19 08:20:16 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia / Informacja Burmistrza Miasta o wykazie nieruchomości przenaczonej do zbcyia w trybie bezprzetargowym część lokal u niemieszkalnego nr 2, ul. Stokowa 1 Rafał May Publikacja artykułu